veenontginning

Wandelroutes The Fens

Algemeen
De uitgestrekte Fens liggen ten noorden van Cambridge. Mooie uitvalsbasis is het stadje Ely dat prachtig gelegen is rond de enorme kathedraal op een vulkanische heuvel in de vlakte.

Wandelroute
Hieronder zijn de route beschrijvingen van twee meerdaagse wandeltochten te downloaden. Ze zijn te combineren tot een vijfdaagse tocht:

Wandelwijzer Polder of Bos?

Wandeling door de bossen van het Gooi, de landgoederen bij ’s Graveland, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Naardermeer.

Wandelroute & achtergrondinformatie Lopikerwaard

Algemeen
De Lopikerwaard is een veenweidelandschap tussen de rivieren de Lek, de Hollandse IJssel en de Vlist

Wandelroute
We liepen delen van het Groene Hart- en Floris V pad van Cabauw naar Oudewater. In totaal 18 km over gras- en asfaltdijken. De routebeschrijving is te downloaden onderaan de pagina.

Nederlandse veenontginningslandschappen

Lange stroken grasland gescheiden door zilveren linten water. Deze schoonheid van het Hollandse laagveenontginningsgebied kennen we eigenlijk pas goed sinds we er op uit vliegen. Dalend naar Schiphol over het Groene Hart bij laagstaande zon is dit landschap op het mooist. Je zou kunnen zeggen dat dit de bakermat is van het burgerlijke Nederland. Weliswaar waren Zuid-Limburg, de duinen, het rivierengebied en de oude  zeekleigebieden eerder bewoond, maar toen zo'n duizend jaar geleden de uitgestrekte venen in vrij korte tijd ontgonnen werden, was er een andere maatschappij ontstaan.

Hollandse landschappen in Polen

Van Veen suggereert met zijn kaart van Nederlandse ontginningsactiviteiten uit 1950 dat uitgestrekte delen van Polen door Nederlanders zijn ontgonnen. Deze gebieden, hij noemt ze Hollandereien, zijn ontgonnen vanaf het begin van de 10de eeuw tot in het begin van de 19de eeuw. Later onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat hij gebieden (n het Pools Oledrzy of Holendry) die (her)ontgonnen zijn volgens het Hollands recht (in het Pools Oleder recht) koppelde aan ontginning door Hollanders.

Het glijmiddel van de Hollandse polderpolitiek

Aardkundige fenomenen zijn in ons vlakke land vaak moeilijk waar te nemen. Rond kerst wandelden we van de Martinitoren naar de plek waar vijftig jaar geleden de gasbel van Slochteren voor het eerst werd aangeboord. Wat zou er te zien zijn van het meest winstgevende venster van de Canon? Een wandeling van 14 km vanuit Harkstede naar het land van Boer Boon in Kolham.

Vermuydens Fens

De Fens in Oost-Engeland, ooit een moeras zo groot als de provincie Utrecht, werd drooggelegd door Cornelius Vermuyden, Zeeuws waterbouwkundig ingenieur uit de 17de eeuw. Je kunt er van 'eiland' naar 'eiland'wandelen die nu als heuvels op het droge land liggen. De kathedraal van Ely is een imposant baken in de open vlakte.

Verschenen in: Op Lemen Voeten 2008-3   

Gaan we wandelen in de polder of het bos?

Nederlanders hebben niet zoveel met het polderlandschap. Waarom werd duidelijk na een groepswandeling door het Nederlandse landschap in een notendop: van de bossen in het Gooi naar het moeras van het Naardermeer