Hollandschap Export

Vanne de Canal de Champagne

Wandelen door Nederlandse landschappen wereldwijd

Hollandschap Export onthult de geschiedenis van Nederlandse kolonisten, ingenieurs en projectontwikkelaars in den vreemde die polders schiepen als ware ze God. We vertellen en documenteren dit verhaal in de vorm van wandelingen in deze gebieden. Een beetje zoals Johan van Veen voor ogen stond

Zee, bergen en de Italiaanse Noordoostpolder

Mooi vlak ligt de polder Agro Pontino ingeklemd tussen ruige bergen en witte stranden. Romeinen, pausen en Hollandse ingenieurs legden een deel van de Pontijnse moerassen droog. Pas in 1935 maakte Mussolini het af.

Klein Venetië op het droge

Comacchio het stadje in het zuidelijke deel van de Po delta lijkt op Venetië, maar dan zonder drommen toeristen. In de omgeving kun je wandelen langs lagunes waar duizenden flamingo’s rond waden. Je hebt er ook polders in allerlei soorten en maten.

Verschenen in Wandelmagazine 18-2          Meer foto's

Marchandel en de Poolse nachtegaal

Gdansk met zijn trapgevels en het omliggende polderland doen denken aan Holland. Mennonieten, 16de eeuwse godsdienstvluchtelingen uit de Lage Landen, verfraaiden de havenstad en legden het zompige land van de Weichseldelta droog.

Meer foto's
Verschenen in Wandelmagazine Op Lemen Voeten 2017-4 
Bekroond met de Friends of Poland Award 2018

La Marseilette

Vijftien kilometer ten oosten van de fraai ommuurde stad Carcassonne ligt een bijzondere droogmakerij: La Marseillette. Niet onder zeeniveau maar bijna 100 meter er boven. Een wandelroute van 19 km voert door het gebied en enkele opmerkelijke waterwerken: een waterinlaattunnel met verlaten waterkrachtcentrale, de poldersloten en een uitwateringsluis. De terugweg voert langs het Canal du Midi met zijn vele sluizen.

Peddelen door Amsterdam aan de Weichsel

Trapgevels, bakstenen en een heuse watervesting verwijzen naar de nauwe band tussen Gdansk en de Lage Landen. De Poolse stad is, net als Amsterdam, het mooist vanaf het water.

meer foto's  
Verschenen in Trouw 6 mei 2017 
Bekroond met Friends of Poland Award 2018

Polders van Japan

Louis van Gasteren heeft met zijn documentaire "In een Japanse stroomversnelling" uit 2002 het werk van de Nederlandse  ingenieurs  De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche aan de Japanse waterhuishouding in de 19de eeuw opnieuw onder de aandacht vn de Nederlanders gebracht. Hun werkzaamheden beperkte zich tot de kanalisatie van rivieren, de aanleg van meren en verbtering van havens. Met inpoldering hielden zich niet bezig.

Hollandse landschappen buiten Europa

Ook buiten Europa komen polders voor. Vooral in Azië zijn er heel wat te vinden, bijvoorbeeld in de delta's van de Gele Rivier, de Yangtze en de Pearl River in China, de Ganges delta in Bangladesh, de delta's van de Mekong en de Rode Rivier in Vietnam of de Chao Praya delta van Thailand. In een enkel geval speelden Hollanders een rol in de twintigste eeuw.

Hollandse landschappen in Italië

Italië kent uitgestrekte poldergebieden. Volgens Polderland in Italië, het standaardwerk van Korthals Altes uit 1928, gaat het in totaal om bijna 2 miljoen hectaren. De inpoldering en ontwatering zijn vooral het werk van Romeinen, Venetianen, pausen en het fascistische regime. In de 17de eeuw maakten verschillende Nederlanders plannen voor drooglegging van de Pontijnse moerassen ten zuiden van Rome, maar feitelijke inbreng beperkte zich tot de aanleg van kanalen en dijken in opdracht van paus Clemens XI door Otto Meyer in het eerste decennium van de 18de eeuw.

Hollandse landschappen in Frankrijk

Franse kustvlakten en riviermondingen waren veelal in de Romeinse tijd bewoond. Evenals in Nederland, Duitsland en Engeland zien we een verhoogde ontginningactiviteit vanaf het begin van het tweede millennium waarbij kloosters een belangrijke rol spelen. In de 17de eeuw werd de Nederlander Humprey Bradley "maitre de digues du royaume" van de Franse koning Henri IV. De door hem opgerichte en door Nederlanders gefinancierde "Association pour le desséchement des marais et lacs de France" gaf een volgende impuls aan de ontginning en bedijking van deze gebieden.