droogmakerijen

Pompoenenkwekerij, Lelystad

We staan hier in Flevoland tussen de bloeiende pompoenen van Dennis van der Weerd. Gek genoeg zijn er op alle foto’s bomen te zien waar je een oneindige horizont verwacht. Dit is een atypisch hoekje akkerland met kleine percelen tegen de stadsrand van Lelystad. Alleen de grote schuur in het noorden voldoet aan de verwachtingen. In 1984 heeft de Rijksdienst der IJsselmeerpolders hier kleine bedrijven van 25 hectare uit gegeven. Zoals aan alles in de nieuwe polder lag ook hier een vooruitziende blik aan ten grondslag, namelijk biologisch tuinbouw. De biologische landbouw groeit sterk.

Paardenbak, Haarlemmermeer

Ingeklemd tussen Amsterdam en de uitdijende nationale luchthaven ligt nog een klein stukje oorspronkelijke Haarlemmermeerpolder. Die polder, in 1852 drooggelegd, was tot zo’n veertig jaar geleden vooral een boerenparadijs. De vruchtbare grond stond garant voor veel “graan voor visch”. Door een speling van het lot is juist het onland aan de oever van het meer gespaard uit de muil van Schiphol. Achter de bomenrij in het zuiden en oosten ligt nu het patserige golfterrein “The International”. De harde balletjes vliegen rond op de plaats waar het ophoogzand voor de luchthaven vandaan kwam.

Melkveebedrijf, Wormerland

We staan op het land van melkveeboer Ron Stuyt in de Wijde Wormer. In het zuiden zie je zijn stallen. Het uitzicht op de andere foto’s is wijds. Gras, water en lucht domineren de foto’s. Alleen in de verte, aan de noordkant van zijn land, is het enige zichtbare teken van verstedelijking te zien. Daar razen de vrachtwagens op de snelweg A7 voorbij van de Randstad naar de Kop van Noord-Holland.

Polders van Japan

Louis van Gasteren heeft met zijn documentaire "In een Japanse stroomversnelling" uit 2002 het werk van de Nederlandse  ingenieurs  De Rijke, Van Doorn, Mulder en Esche aan de Japanse waterhuishouding in de 19de eeuw opnieuw onder de aandacht vn de Nederlanders gebracht. Hun werkzaamheden beperkte zich tot de kanalisatie van rivieren, de aanleg van meren en verbtering van havens. Met inpoldering hielden zich niet bezig.

De vierkanten van de Beemster en het uitdijende dorp

Deze kaartsequentie van 1650 naar 1996 laat zien dat het wegenpatroon in de karakteristieke vierkanten ongeschonden de eeuwen heeft doorstaan en zelfs ruimte biedt voor verstedelijking met verstand. De groei van Midden-Beemster voegt zich naar de rechte lijnen van sloten en wegen. Op dit moment is het dorp vrijwel rechthoekig. Ook de aanleg van snelweg en provinciale weg zijn met gevoel voor verhouding door de de polder getrokken. Ze volgen de hoofdtochten.

Wandelroute Noordoostpolder Waterloopbos

Wandelroute van 16 km van Kraggenborg naar Vollenhove door Noordoostpolder langs Oud-Kraggenborg, land art project Pier & Oceaan en door het Waterloopbos met schaalmodellen. Met gratis wandelroutekaart.

Nederlandse droogmakerijen

Een droogmakerij is een bemalen gebied dat voor de bemaling een meer  of een afgesloten zeearm was. Veruit de meeste droogmakerijen in Europa liggen binnen Nederland. In Nederland wandelden we door de Beemster en de Noordoostpolder. Buiten Nederland bezochten we de Börmerkoog in Duitsland en de Moeren in België. Hier een kort verhaal over kenmerken van het droogmakerijenlandschap en het voorkomen in Nederland en daarbuiten.