Overslaan en naar de inhoud gaan

Hollandse landschappen in Engeland

foto

Over Nederlandse landschappen in Engeland is eigenlijk vooral  geschreven als het gaat om de rol van de Zeeuwse bedijker Vermuyden. In de 17de eeuw legde hij vele moerassen droog zoals bij Dagenham langs de Thames, Hatfield Chase bij Hull en de Sedgemoor in de Summerset Levels. Vooral zijn werken in de Fens, een gebied zo groot als de provincie Utrecht, ten noorden van Cambridge zijn uitvoerig beschreven in verschillende boeken en artikelen.

Cornelius Vermuyden en The Fens

The Fens is een uitgestrekt kustvlakte van bijna 4000 vierkante kilometer in Oost-Engeland even ten noorden van Cambridge. Oorspronkelijk lagen hier uitgestrekte venen en slikken. Het gebied is reeds in de Romeinse tijd ontwaterd. De Nederlander Cornelius Vermuyden speelde in de 17de eeuw een belangrijk rol bij de verbetering van de afwatering door de aanleg van lange drainage kanalen en sluizen. De verbeterde ontwatering, later ook met gemalen, heeft geleid tot een aanzienlijke inklinking en bodemdaling geleid. 

Op deze website twee verhalen over Cornelius Vermuyden en twee wandelroutes.

Vermuydens Fens

Kanalen, tijgers & vruchtbare velden

Wandelwijzer

Overige Nederlanders landschappen

Naast Vermuyden zijn ook elders Nederlanders actief geweest bij het droogleggen van moerassen. Langs de monding van de Theems is Canvey Island bedijkt.  Hieronder een filmpje van de doorbraak van deze Hollandse dijk in 1953. In de omgeving van Norwich, dat in de 16de eeuw een grote Nederlandse bevolkingsgroep kende, zijn reeds in de Middeleeuwen de veenmoerasjes van de Norfolk Broads ontgonnen. Bovendien geeft van Veen op zijn overzichtskaart Nederlandse activiteiten in Romney Marsh, een zeekleigebied met een ontginningspatroon  dat veel lijkt op de oudste zeekleipolders in Nederland. Over de Nederlandse geschiedenis van deze ontginningen is nog weinig bekend.