Overslaan en naar de inhoud gaan

Hollandse landschappen in Duitsland

foto

Kaart met zeekleipoolders en laagveenontginningen in Duitsland (bron Farjon et al. 2000 Neder-landschap Internationaal, Alterra, Wageningen)

Noord-Duitsland kent veel Hollandse landschappen. Het gaat om vooral om zeekleipolders (groen op kaart) langs de Noordzeekust en  laagveenontginningen (paars) langs de mondingen van Weser, Elbe en Treene. Daarnaast zijn er veenkoloniën in het grensgebied met Groningen en Drenthe en ontgonnen (rivier)moerassen (oranje) in het binnenland. Het meest uitgesproken Hollandse landschap zijn de gereglementeerde vorm van middeleeuwse veenontginningen (donker paars), die uit het Utrechts-Hollandse deel van het Groene Hart komt (cope) . Duitse namen als Elskop en Heringkoop zijn direct verbonden met die van het Nederlandse Boskoop en Nieuwkoop.

De cope-ontginningen zijn het resultaat stroom van Hollandse, Vlaamse en Duitse kolonisten  naar het Oosten gedurende de Late Middeleeuwen. De kaart op Home laat zien dat Hollanders langs alle rivieren terecht kwamen van de Weser tot en met de Weichsel in Polen. Later, in de 17de eeuw, is er sprake van indijking van kwelders en droogleggen van  meertjes in Sleeswijk. Het Hollandschap Export team bezocht gebieden in Sleeswijk, in de buurt van Bremen, het Altes Land bij Hamburg en Oraniënburg ten noorden van Berlijn.

In Duitsland vijf wandelingen:

  • De Hollandse polders bij Bremen
  • Priester Hendrik en de Hollandse dorpen langs de Elbe (Altes Land bij Hamburg)
  • Sporen van Hollands geloof en geld in Sleeswijk (Friedrichstadt en de Börmerkoog)
  • Op zoek naar de Inderveldestraat op Nordstrand
  • Louise Henriëtte en de moerassen langs de Havel (Oranienburg bij Berlijn)

Meer informatie
Wikipedia over Hollerkolonisation
LanceWad - cultuurhistorische atalas van de Nederlands-Duitse Waddenregio's

 

 

regio