De cope van het land van Cocagne

foto

In de 11e eeuw werden de uitgestrekte venen van Holland en Utrecht strak georganiseerd ontgonnen. Vanaf de oevers van veenstroompjes werden evenwijdig aan elkaar afwateringssloten gegraven. Zowel de lengte van de sloten als de breedte van de tussenliggende stroken waren aan vaste maten gebonden. De boerderijen lagen 120 meter van elkaar en de maximale lengte van de sloten 1250 meter. Deze ontginningsvorm staat bekend als "cope". Deze naam is terug te vinden in plaatsnamen zoals Nieuwkoop, Willeskop, Teckop en Gerverskop. De laatste twee polders gelden als vrijwel ongeschonden voorbeelden van deze Middeleeuwse vorm van ontginning die zo kenmerkend zijn voor het veenweidegebied van het Groene Hart. Het lange-afstand wandelpad Floris V-pad voert er door heen van station Woerden naar station Breukelen.

Meer foto's